Skip to main content

HVEM KAN BLIVE MEDLEM

Som medlem kan optages enhver frimærkehandler. Som frimærkehandler anses enhver momsregistreret person, der er beskæftiget med frimærker og/eller tilbehør. Det er endvidere en betingelse, at den pågældende ikke er straffet for en berigelsesforbrydelse indenfor de sidste 10 år.

Udenlandske medlemmer skal for at kunne optages i foreningen tillige være medlem af deres eget lands handlerforening, dersom en sådan findes.